کلینیک ترک اعتیاد پویان رشت

دکتر سیده زهرا پیرونذیری

کلینیک ترک اعتیاد پویان رشت

دکتر سیده زهرا پیرونذیری

کلینیک ترک اعتیاد پویان رشت

دکتر سیده زهرا پیرونذیری

کلینیک ترک اعتیاد پویان رشت

دکتر سیده زهرا پیرونذیری

کلینیک ترک اعتیاد پویان رشت

دکتر سیده زهرا پیرونذیری

5 راه تا با افزایش اعتماد به نفس انسانی موفق باشیم


عزت نفس بالا در زندگی بسیار مهم می باشد. متواضع بودن یک چیز است و عزت نفس پایین چیز دیگر. رعایت چند مورد زیر به ما کمک خواهد کرد تا عزت نفس بالاتر داشته باشیم و انسان بهتری باشیم:

1- هرگز مقایسه نکنیم

اولین گام برای اینکه عزت نفس بالایی داشته باشیم و انسان بهتری باشیم این است که خود را با دیگران مقایسه نکنیم. باور کنیم یا نه همیشه کسانی خواهند بود که در یک یا چند زمینه بهتر از ما باشند، به جای اینکه مرتب خود را با آنها مقایسه نماییم و احساس ناامیدی کنیم به این بی اندیشیم که از وجود ما تنها یک نسخه بر روی زمین وجود خواهد داشت و هیچ شخص دیگری مانند ما نیست اگر اینگونه فکر کنیم اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنیم و خود را کمتر با دیگران مقایسه می کنیم.

ارزش انسانی,ارزش انسانی,اعتماد به نفس

2- در مورد خود خوب فکر کنیم

اگر هر فکری که درباره خود می کنیم منفی باشد نمیتوانیم اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم. اگر مغزمان پر از افکار منفی در مورد خودمان باشد نمی توانیم بلند شویم و بدرخشیم. پس در مورد خود مثبت فکر کنیم تا عزت نفس بیشتری داشته باشیم.

3- ستایش دیگران را بپذیریم

میتوانیم هر چقدر که می خواهیم متواضع باشیم، اما اگر می خواهیم اعتماد به نفس بالاتری داشته باشیم و انسانی موفق باشیم باید ستایش و تعریف دیگران از خود را بپذیریم چرا که کمک می کنند احساس بهتری در مورد خود داشته باشیم و در نتیجه خود را اینقدر با ارزش می بینیم که کارهای بهتری انجام دهیم.

اعتماد به نفس با قانون جذب,افزایش اعتماد به نفس,افکار منفی

4- همراهان بهتری داشته باشیم

یکی دیگر از راههایی که باعث خواهد شد عزت نفس بالاتری داشته باشیم این است که با اشخاصی نشست و برخواست کنیم که وقتی در اطرافمان هستند خود را باارزش و خوب حس می کنیم.

5- حمایت دیگران را بپذیریم

گام بعدی برای افزایش اعتماد به نفس این است که در این راه هر کمکی را از هر منبعی که ممکن باشد بپذیرید. کتابها سمینارها و سی دی هایی در این مورد وجود دارند که می تواند در این راه کمکمان کنند. 

 

منبع : www.parvaresheafkar.com